'Het kwetsbare leven'

Ik ben gefascineerd door lelijke bebouwing en leegte op onverwachte plekken.
Plaatsen waar je normaliter veel mensen verwacht, maar die nu verlaten zijn.
Lelijke open plekken in de stad. Tegelpatronen die scheef weglopen, rommelige daken en
schuren met rioolpijpen. Lege parkeergarages met tl-licht. Loze ruimten tussen de snelwegen.
Het is dat gevoel van 'kwetsbaarheid' van de omgeving en afwezigheid van schoonheid wat mij fascineren kan.

Net als mijn omgeving ben ik volop in ontwikkeling en probeer met mijn schildertechniek
'het moment' te beleven. Als een Japanse haiku dat moment te verbeelden.

Uitgangspunten voor mijn tekeningen en schilderijen 'google' ik. N.a.v ingetypte termen,
en dan zien wat daaruit voortkomt: niet-vormgegeven en weinig persoonlijke foto's.
Maar die geven mij veel inspiratie.

English text:
Emptyness and ugly buildings. Places where we usually expect a lot of people, now there are abandoned.
Vulnerability of the environment and absence of beauty, that fascinates me.
Basis for my drawings and paintings is ‘Google’. A large reservoir of non-personal and not designed photos.
They give me much inspiration

Rotterdam 2012