Toon is agrariër. Boer Toon houdt koeien vlakbij Nationaal Park De Groote Peel. Een aantal agrariërs rondom dit natuurgebied – dat is aangemerkt als Natura 2000 gebied – zijn door de overheid uitgekocht. De Groote Peel is een kwetsbaar gebied, gevoelig voor stikstof. Binnen het Programma Aanpak Stikstof (PAS) staat het blijvend dalen van de stikstofdepositie centraal. Een van de maatregelen is het terugdringen van veestapels rondom De Groote Peel. En zo is ook boer Toon uitgekocht. 2 koeien heeft Toon nog. En wat verlegen voor de fotograaf zijn ze alledrie.

 

De lege stal van boer Toon