De Haagse mixer is een schuifpaneel waarop de ambities van de omgevingsvisie van Den Haag kort en praktisch worden beschreven. Deelnemers kunnen zelf middels de schuiven aangeven welke ambities zij het meest belangrijk vinden. Restrictie is dat je 10 punten krijgt om te verdelen. De mixer maakt visueel duidelijk dat er naast wensen ook beperkingen zijn in de toekomst. Er moeten keuzes gemaakt worden. De Haagse Mixer hebben we zó vormgegeven dat iedereen kan meedoen aan dit participatietraject. Als men extra commentaar kwijt wil kan dat op de schrapkaart.
De gemeente Den Haag haalt met de Haagse Mixer naar boven wat de belangrijkste thema’s zijn per doelgroep (bijvoorbeeld jongeren en ouderen) in de diverse wijken en stadsdelen. Dit wordt meegenomen in de omgevingsvisie Den Haag 2050.

Bekijk hier de video met uitleg van wethouder Robert van Asten.

Schrapkaart Haagse Mixer

Deelnemers van de Haagse Mixer op de Haagse Markt