Er staat Den Haag een grote transitie te wachten op het gebied van mobiliteit. Het verkeer loopt dagelijks vast en dat proces wordt al jaren erger. De gemeente heeft plannen gemaakt voor de jaren 2022-2040. Bij deze plannen hoort ook een participatietraject.
De strategie voor de participatie wordt ontwikkeld door Bureau Graswortel. BeeldinZicht ontwerpt alle grafische uitingen die zoveel mogelijk Hagenaars en Hagenezen enthousiast moet maken mee te denken over de inrichting van de nieuwe mobiliteit.
De vormgeving moest natuurlijk allemaal binnen de voorgeschreven gemeentelijke huisstijl.