Bureau Graswortel had de behoefte zich weer eens duidelijk te positioneren. Dat ontstond tijdens de coronacrisis. Waar veel bureau’s die zich bezig houden met burgerparticipatie zich voornamelijk op online contact richten, vindt Bureau Graswortel de mix van online en fysiek contact met burgers van groot belang.
Op basis van een ruw idee heeft Peter het concept uitgewerkt, gefotografeerd en de website gerestyled.