Samen met Jeroen Leemans van HKBS heeft Peter 4 dagen door De Peel gefietst. Doel van de fietstocht was onderweg materiaal verzamelen voor het produceren van een podcast door Jeroen. Peter maakte een fotoreportage van de tocht.

Jeroen Leemans is landschapsarchitect en geluidsman en maakt samen met Suzy Leemans een vijftal podcasts onder de naam ‘Ruimteverhalen‘.

Peter en Jeroen langst het Peelkanaal

Onderwerp van het Ruimteverhaal van De Peel zijn de (lage) grondwaterstanden. Beschermde hoogveengebieden in De Peel vallen onder Natura 2000, het Europese programma dat unieke natuurgebieden in Europa behoudt en herstelt in oorspronkelijke staat. Voor De Peel houdt dat in dat het grondwater hoog moet staan.
Uit de onderweg afgenomen interviews met agrariërs, natuurmensen, waterdeskundigen en andere bewoners in het gebied bleek de waterstand een groot twistpunt in De Peel. Zo hebben agrariërs baat bij een lagere grondwaterstand en veel bewoners zijn bang voor een invasie van muggen als de Peelmoerassen herstelt worden.

Het waterschap heeft een ingenieuze waterhuishouding ingericht, met hier en daar poldergebieden voor landbouw. En waar voor de een Natura 2000 een dreiging is, ziet de ander het als een nieuwe kans. Maar een middenweg tussen de belangen kwam deze fietsdagen niet zo snel in zicht. Het is nog moeilijk polderen in De Peel.

Start van de 4-daagse fietstocht was de zandwinning in Weert. Hier kun je het grondwater daadwerkelijk zien. De waterstand is hier 32 boven NAP.

 

Het Defensiekanaal of Peelkanaal werd in 1939 gegraven. Het kanaal deed dienst als afwateringskanaal en antitankgracht. Jeroen en Peter hebben zoveel mogelijk kilometers langs het water gefietst, soms driftend door rul zand in boerenakkers.

 

Eindpunt van de reis was het gemaal Van Sasse in Grave