Voor Wisselwerking (magazine van de Nierpatiënten Vereniging Nederland) maakte Peter deze infographic bij dit bericht: ‘Onderzoekers keken naar verzekeringsgegevens uit de jaren 2012 – 2014, naar alles wat een verzekeraar vergoedt rondom nierfalen. Dialyse blijkt een duurdere behandeling dan transplantatie, wat op zich niet verwonderlijk is. Bij dialyse is CAPD het goedkoopst en centrumdialyse het duurst. Opvallend is dat thuis­hemodialyse qua kosten vergelijkbaar is met centrumhemo­dialyse. Terwijl vaak wordt gezegd dat thuishemodialyse goedkoper is. Succesvolle transplantatie kent, afgezien van het jaar van transplantatie, de laagste kosten.
Het doel van dit onderzoek was alleen om de kosten in beeld te brengen. Bij de vermelde de kosten zit alles inbegrepen, zoals taxikosten, huisartskosten, medicatiekosten…’ (Tekst: Wim Sipma)

 

De rubriek Feiten&Cijfers uit Wisselwerking. Wij verzorgen ook de opmaak van het magazine.