Grote opdracht voor het Leerlab Zuidoost
LEERLAB ZUIDOOST  (Amsterdam) biedt leerlingen uit groep 4 tot en met 8 na schooltijd
extra lessen op het gebied van rekenen, taal, begrijpend lezen en studievaardigheden.
Dat zijn onderwerpen waarop veel leerlingen extra ondersteuning kunnen gebruiken.
Leerlab is een vorm van onderwijstijdverlenging en de lessen zijn dus een aanvulling op
het reguliere onderwijsprogramma.

Beukeronderwijs ontwikkelde deze modules en bedacht samen met BeeldinZicht
de vormgeving voor dit grote project. Aan de hand van tekeningetjes in de kantlijn,
kadervakken met leesteksten, strategie voorspellen en een stappenplan
om teksten beter te begrijpen is er hard gewerkt aan de vormgeving.
Floor is dit voorjaar bezig om één voor één alle modules om te zetten in deze nieuwe opmaak.
Een opdracht om trots op te zijn!

leerlab-4
leerlab-2leerlab-3