In navolging van Rotterdam komt het project Lief & Leed ook naar Den Haag. Lief & Leed stimuleert het contact tussen buren en straatgenoten. Middels kleine budgetten kunnen bewoners hun eigen projecten verzinnen waarin buren voor elkaar zorgen en leuke activiteiten met elkaar ontwikkelen. In Rotterdam heeft Opzoomermee Rotterdam een aantal jaren geleden de Lief & Leedaanpak ontwikkeld om buren te stimuleren wat meer naar elkaar om te kijken in de straat.

Bureau Graswortel voert in opdracht van de Gemeente Den Haag in 2019 een pilot uit in drie verschillende stadsdelen om te kijken of deze aanpak ook in Den Haag kan slagen.

Peter heeft de huisstijl ontwikkeld en website ontworpen en gebouwd.

Foto’s: Jeffrey Grouwstra