Westland is wereldwijde koploper in de glastuinbouw en glastuinbouwtechnologie. Stilstand is achteruitgang en Gemeente Westland wil met de ontwikkeling van het Floragebied en van de Greenport Horti Campus Westland haar positie verder te versterken.
Peter heeft het Ontwikkelperspectief en nu de Tussenrapportage vormgegeven. Op de openbare raadsbijeenkomst in oktober werden raadsleden en andere geïnteresseerden bijgepraat in de vorm van een mini-congres. Een plenair deel en 4 deelsessies moest voer voor discussie zijn en input van de raadsleden opleveren. Die input werd ter plekke opgetekend.