social design

De organisatie OpenJeHart heeft tot doel mensen bij elkaar te brengen om zo eenzaamheid terug te dringen. Net voor de pandemie organiseerden zij een grote ontmoetingstocht. Deze kaartjes, die iedereen bij aankomst meekreeg, hielpen velen om over hun eerste schroom heen te stappen en een ander aan te spreken.

grafisch

Grafisch ontwerp van folio en digitale producten. Van een digitaal en interactief programmaboekje van een congres, tot een magazine op mooi papier of een website.

infographics

Infographics helpen de lezer om cijfers inzichtelijker te maken. Of om processen helder te communiceren. Deze is voor Rendement Uitgeverij.

serious games

Een spelvorm kan helpen meer mensen te bereiken en te activeren om bijvoorbeeld hun mening te geven. Zoals de straatpuzzel.

fotografie

Bureau Graswortel maakt zich in al haar projecten hard voor inclusieve participatie. Waar veel bureau’s die zich bezig houden met burgerparticipatie zich veelal op online contact richten, vindt Bureau Graswortel de mix van online en fysiek contact met burgers van groot belang.

media onderwijs

Mixed media onderwijs: hoe combineer je tekeningen op papier met leuke media apps op een tablet? Juf Floor heeft het stappenplan al klaar.

recent werk

Masterplan Flora Campus Westland

Dit document is het eindproduct van de masterplanfase van het programma Flora Campus Westland. Flora Campus Westland is de centrale plek binnen Westland waar kennis en innovatiekracht rondom glastuinbouw samenkomen. De plek waar zowel studenten, onderzoekers, starters als gevestigde bedrijven samenwerken aan de groene tuinbouwinnovaties van morgen. 
De gemeenteraad heeft opdracht gegeven om de ambities uit het Ontwikkelperspectief Floragebied (2021) uit te werken in een masterplan. Het Masterplan Flora Campus Westland laat de functioneel-ruimtelijke gebiedsindeling zien, het stedenbouwkundig ontwerp en de ontwikkelstrategie. 

ik ben een social

ik ben een foto

ik ben een infographic

ik ben een website

ik ben een kunstwerk

ik ben een magazine

ik ben een verhaal

ik ben een illustratie

ik ben een lesopdracht

ik ben een project

ik ben een video

ik ben een logo