Na Den Haag heeft Bureau LWPC – dit keer samen met Eigenwijze Saskia – ook een Aandachtcentrum in Lelystad opgezet. Aandachtcentrum Lelystad is er voor alle inwoners van deze stad als het gaat om hun welzijn. Dit kan gaan over mantelzorg, gevoelens van eenzaamheid of somberheid, geldproblemen of verslavingen en noem maar op. Het centrum is telefonisch en per e-mail bereikbaar. Als mensen daar behoefte aan hebben worden er vaste belafspraken gemaakt.
Het Aandachtcentrum maakt gebruik van geschoolde vrijwilligers en van ervaringsdeskundigen.

Peter ontwierp de huisstijl, het concept en de vormgeving voor de wervingscampagne en bouwde de website.

Website Aandachtcentrum Lelystad

Voor jongeren in Lelystad is er speciale aandacht via The Young A-team Lelystad.