Samen met Bureau Graswortel heeft Peter een serious game ontwikkeld, dat we het Wmo-wiel hebben genoemd. Dit spel stelt Bureau Graswortel in staat om op een luchtige en leuke manier ervaringsverhalen van burgers en professionals op te tekenen die te maken hebben met de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze ervaringen zullen gebruikt gaan worden bij het te vormen beleid van de Gemeente Den Haag.

Op 2 avonden werd aan 12 tafels gespeeld, met per tafel 4 tot 6 deelnemers. De helft van de tafels gevuld met burgers, de andere helft met mensen die professioneel met de Wmo te maken hebben. De ervaringsverhalen werden opgetekend in de zogenoemde paspoortjes. Het Wmo-wiel bleek een goede manier om de knelpunten van de wet maatschappelijke ondersteuning in kaart te brengen en tegelijk te categoriseren.

De uitkomsten worden door Bureau Graswortel verwerkt, door BeeldinZicht in infographics gegoten en vervolgens aan de wethouder aangeboden.